עתירה לבג"צ קנאביס רפואי לעשירים בלבד?

15 נובמבר, 2018

חברת התרופות רפא עתרה לבג"צ כנגד החלטת משרד הבריאות שלא
לאפשר קיום דיון בוועדה הציבורית להרחבת סל הבריאות בסבסוד מוצרי
קנאביס רפואי עבור החולים טיפול המאושר ומפוקח על ידי משרד –
הבריאות עצמו; בא כוחה של רפא, עו"ד זוהר יהלום: "עמדת משרד
הבריאות שקולה לאמירה כאילו הטיפול בקנאביס רפואי נגיש רק עבור
מטופלים שיכולים להרשות זאת לעצמם"; במסגרת העתירה הגישה רפא
בקשה למתן צו ביניים, שימנע מוועדת הסל למסור את המלצותיה להרחבת
הסל לשנת 2019 לשר הבריאות עד להשלמת הדיון בעתירה
חולים בסרטן ובמחלות קשות נאלצים כיום לממן טיפול בקנאביס רפואי מכיסם
האם המדינה תמשיך להתעלם מהם ולהשאיר את הטיפול בקנאביס רפואי רק
לעשירים? זו השאלה שעומדת בבסיס העתירה שהגישה חברת התרופות רפא
לבג"ץ נגד החלטת משרד הבריאות, לדחות על הסף את הבקשה להכללת
מוצרי הקנאביס הרפואי ולא להביא אותה לדיון בוועדת סל הבריאות.
בספטמבר האחרון דחה פורום ייעודי במשרד, ללא אפשרות לדיון בוועדה
עצמה, את הבקשה כי לחולי סרטן, טרשת נפוצה ומחלות קשות נוספות יינתן
טיפול במוצרי קנאביס רפואי המאושרים ומפוקחים על ידי משרד הבריאות
עצמו במימון ציבורי.
עתירתה של רפא מתמקדת בטובתם ובזכותם של המטופלים, המממנים
מכיסם מוצרי קנאביס רפואי בעלות של מאות שקלים בחודש, להקלה על סבלם
ועל נטל הוצאותיהם הרפואיות. יצוין כי מוצרים אלו מאושרים בכפוף לרישיון
ומרשם של רופא שהוסמך לכך ע"י משרד הבריאות, מיוצרים בתקנים מחמירים
אותם הגדיר המשרד ואושרו על ידו לשיווק בבתי המרקחת. לדברי בא כוחה
של רפא, עו"ד זוהר יהלום ממשרד הרצוג פוקס נאמן ושות', "עמדת משרד
הבריאות שלא לדון בנושא שקולה לאמירה כאילו הטיפול בקנאביס רפואי נגיש
עבור מטופלים שיכולים להרשות זאת לעצמם, אולם לא מספיק על מנת שניתן
יהיה ולו לדון באפשרות שיינתן מימון ציבורי לטיפול כפי שנהוג ביחס לתרופות
וטכנולוגיות רפואיות המוגשות לסל הבריאות מדי שנה. עם עמדה זו לא ניתן
להשלים". במסגרת העתירה הגישה רפא בקשה למתן צו ביניים, שימנע
מוועדת סל הבריאות למסור את המלצותיה לשר הבריאות עד להשלמת הדיון
בעתירה (הוועדה אמורה להשלים את עבודתה עד סוף שנת 2018 ).
משרד הבריאות מוביל בשנים האחרונות רפורמה היסטורית להסדרת הטיפול
בקנאביס לצרכים רפואיים והייצור של מוצרי קנביס רפואי. במסגרת הרפורמה
שנכנסה לתוקף באופן הדרגתי לפני כחצי שנה, החל המשרד לאשר מוצרי
קנביס רפואי תחת קטגוריה רגולטורית ייחודית בשם IMC Medical Grade .
חברת רפא, שהייתה בין הראשונות לשווק מוצרי קנאביס רפואי בצורות מתן
תרופתיות (שאינן בעישון) הגישה בקשה להכליל בסל הבריאות את המוצר
(שאינו מוגדר כתרופת מרשם) תחת קטגוריה זו. כאמור, בקשה זו נדחתה
מבלי שהובאה לדיון בוועדת הסל. זאת בעוד שבין המוצרים הכלולים בסל
הבריאות ניתן למצוא גם מוצרים שאינם מאושרים כלל ע"י המשרד כמוצרים
רפואיים כגון תוספי תזונה או תמרוקים דוגמת מסנני קרינה או משחות שיניים.
בשנים האחרונות גברה ההכרה של משרד הבריאות והקהילה הרפואית
בתרומת הקנאביס כטיפול רפואי בחולים רבים הזקוקים לו, ביניהם חולי סרטן,
כאב, קרוהן, קוליטיס, פרקינסון, טרשת נפוצה ועוד. מתוך הכרה זו, משרד
הבריאות הישראלי, באמצעות היק"ר היחידה לקנאביס רפואי, בין המובילים
בעולם המערבי להסדרת הרגולציה לייצור מוצרים אלו ומכירתם בבתי מרקחת.
כך למשל, באה לידי ביטוי תמיכת הקהילה הרפואית בסקר שנערך בספטמבר
2018 ע"י חברת מדיק בקרב רופאים - 78% מהרופאים השיבו כי הם בעד
הכללת הטיפול בקנאביס רפואי בצורות מתן רפואיות שלא לעישון בסל
הבריאות. הסקר נערך בקרב מדגם ארצי מייצג של 113 רופאים מומחים
מתחומי האונקולוגיה, גסטרו, כאב, נוירולוגיה, גריאטריה ורפואה פליאטיבית.
בקרב כלל הציבור בישראל קיים רוב כמעט גורף להכללת הקנאביס הרפואי
בסל הבריאות, במיוחד עבור חולי סרטן: בסקר שנערך לאחרונה על ידי מכון
ברנדמן התגלתה תמיכה בשיעור של 89% , בהכללת קנאביס רפואי בסל
הבריאות עבור חולי סרטן. שיעור גבוה של תמיכה (82% ) נרשם גם עבור
הכללת הקנאביס הרפואי בסל באופן כללי, עבור מטופלים אחרים הזקוקים לו,
בכפוף למרשם. ממצאים אלה מלמדים על מודעות גבוהה בקרב הציבור למתן
מוצרי קנאביס רפואי לחולי סרטן ולחולים במחלות קשות נוספות, לשיפור איכות

חייהם ולהכרה בכך שיש להקל את נטל ההוצאה על חולים אלה ובני
משפחותיהם.